http://addurl.nu
در سال های اخیر ایجاد فضاهای تفریحی و سرگرمی با زیرساخت برف و یخ بطور مصنوعی در اماکن عمومی همچون مراکز خرید، مجموعه های فرهنگی و ورزشی و ... تبدیل به یکی از مزیت های رقابتی چنین فضاهایی در جذب گردشگر و بازدیدکننده شده است. با توجه به تلاش مسیولین در ارتقای جایگاه کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه از لحاظ جذب توریست، این پدیده یک راهکار ویژه و منحصربفرد می باشد. این مجموعه با همکاری شرکتهای صاحب تکنولوزی و دانش صنعت تبرید و گروه معماران و متخصصین محیط های تفریحی سرگرمی امکان اجرای چنین پروزه هایی را از صفر تا صد و به صورت کلید در دست در اختیار دارد.

NewsLetter

Enter your email to subscribe.

All Rights Reserved This is a Website for Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar

Address: Room No.1, No.27, Marzban nameh St, North Mofateh St, Motahary St, Tehran, Iran

Tel: 021 88864896- 021 88864742 - 021 88864819

Instagram Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar Facebook Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar Google+ Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar Youtub Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar

Search