Search

گروه پیشگامان تجارت و توسعه پایدار
پروژه های تفریحی ورزشی

 

گروه پیشگامان تجارت و توسعه پایدار
پروژه های تفریحی ورزشی

 

در سال های اخیر ایجاد فضاهای تفریحی و سرگرمی با زیرساخت برف و یخ بطور مصنوعی در اماکن عمومی همچون مراکز خرید، مجموعه های فرهنگی و ورزشی و ... تبدیل به یکی از مزیت های رقابتی چنین فضاهایی در جذب گردشگر و بازدیدکننده شده است. با توجه به تلاش مسیولین در ارتقای جایگاه کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه از لحاظ جذب توریست، این پدیده یک راهکار ویژه و منحصربفرد می باشد. این مجموعه با همکاری شرکتهای صاحب تکنولوزی و دانش صنعت تبرید و گروه معماران و متخصصین محیط های تفریحی سرگرمی امکان اجرای چنین پروزه هایی را از صفر تا صد و به صورت کلید در دست در اختیار دارد.

Electronic Newsletter

Enter your email to subscribe to the newsletter.

Pishgaman Tejarat va Tose'e Paydar

Company incorporated in 1385 with the aim of procurement and industries equipment for country infra instruction specially in the field of petro. 

Contact Us